Billedet på sidehoved
 • Lars Kirk Andersen (KI) den 11-10-2018
  Børne- og familieudvalget har på sit møde d. 10. oktober besluttet at indstille, at der etableres idrætsklasser i Skive Kommune pr. 1/8-2019, og at de placeres på Aakjærskolen! Det ser vi som et tydeligt udtryk for, at man er tryg ved at lægge det projekt i vores hænder og tror på, vi har organisationen der kan løfte opgaven. Udvalget begrunder ikke valget yderligere, men vi vælger at tro, at flg. afsnit fra vores høringssvar har været udslagsgivende:

  "Talent er en svær størrelse at vurdere på tværs af vidt forskellige idrætsgrene; derfor bør der defineres et sæt overordnede kriterier for vurdering, udvælgelse og optag, samt en grundig forberedelsesfase med den enkelte elev og familie. Ud fra en målsætning om at skabe et talentudviklingsmiljø må det fastholdes, at det er faktorer som talent, nationalt niveau og vilje, der skal afgøre optaget. Der skal skabes et talentudviklingsmiljø rundt om et alment skoletilbud, hvor målet fortsat er, at alle elever bliver så dygtige, som de kan, uanset baggrund, og uden at sætte den almene dannelse over styr.

  Bestyrelsen, ledelsen og personalet på Aakjærskolen er enige om, at vi ser Aakjærskolen som den ideelle placering af eliteidrætsklasser, og at vi er klar til i fællesskab at løfte opgaven og yde den indsats, der skal til for at etablere et tilbud af høj kvalitet. Vi vil have en opmærksomhed på, at talenteleverne kommer til at opleve sig som del af et fællesskab, både internt i eliteidrætsklasserne og i forhold til den øvrige skole, så det ikke bliver en løsrevet ”skole i skolen”."

  Mvh Lars Kirk
  Stolt skoleleder

Onsdag var 3. og 4. årgang i skoven
Onsdag var 3. og 4. årgang i skoven og sluttede af med at hoppe i fjorden.


Aakjærskolens ægte IronKids 2018
Mellemtrinnet gennemførte tirsdag
Aakjærskolens IRONKIDS
Det var vådt, det var vildt og det var FEDT!!

Bevægelse i 8.b
Nogle gange kan bevægelse godt være meget afslappende og hyggeligt, når man selv får lov til at bestemme aktiviteten.

Blokdag i 2. A
2 a har har på blokdag været på besøg på skadestuen

Onsdag den 19. septemper var hele overbygningen i Århus
Onsdag den 19. septemper var hele overbygningen i Århus, hvor de besøgte Moesgård Museum, og var til forelæsning om ”Big Bang” på Århus Universitet.


Blokdag d.14/9
Både 1. og 2.årgang var flittige til at finde forskellige slags snegle.

4.As kanotur

Ingen aktuelle nyheder
 • 22-10-2018
  13:00-14:00
  9.a - Skive Fjernvarmeværk · 9A
  1
 • 23-10-2018
  13:45-14:45
  9.b - Skive Fjernvarmeværk · 9B
  1

Besøgstæller

1881420