Billedet på sidehoved
 • ikon
  Ove Jensen den 18-05-2015
  Følgende skoler i Skive Kommune forsynes hen over foråret og sommeren med skoleblink til sikring af skolepatruljen:
  • Frugtparken, Skive: Skoleblink ved fodgængerfeltet fra skolestien i Vinde mod Resen Skole
  • Rosenbakken, Skive: Skoleblink ved fodgængerfeltet mod Skivehus Skole
  • Dalgas Allé, Skive: Skoleblink ved fodgængerfeltet mod Ådalskolen
  • Brårupvej, Skive: Skoleblink ved fodgængerfeltet mod Brårup Skole
  • Asylgade, Skive: Skoleblink ved fodgængerfeltet mod Aakjærskolen
  • Søndergade, Balling: Skoleblink ved fodgængerfeltet mod VSD Balling
  Der opstilles advarselstavler ”Børn”, med undertavlen ”Skole” og en strækningsangivelse ”0-100 m eller 0-150 m”, som er påmonteret skoleblink og belysning over skiltet.
  Skolepatruljen tænder anlægget når de skal stå ved fodgængerfeltet for at patruljere og slukker anlægget igen når de forlader posten. Når anlægget er tændt lyser lampen over skiltet og de to orange blink lyser på skift, hvilket skal udløse skærpet opmærksomhed hos trafikanter.
  Der etableres desuden en fuldt optrukket gul markering på kantstenene 25 meter nord og syd for fodgængerfeltet på Rosenbakken, Brårupvej, Asylgade og Søndergade, som understreger standsningsforbud på strækningen.  
  Tiltaget skal øge trygheden hos skolepatruljen og give en forøget sikkerhed til udførsel af den vigtige opgave skolepatruljen løfter, med en sikker krydsning af vejen for deres skolekammerarter. Tiltaget opfylder kravet til sikring af skolepatruljer i de gældende vejregler og bekendtgørelser på området.
  Der mangler fortsat sikring af skolepatruljens arbejde på lokaliteter i Rødding, Højslev og Balling, som forhåbentligt kan etableres i 2016.
   

Tekst

 

Elevrådet søgte i det tidlige forår 15.000 kr fra Borgmesterpuljen. Pengene skulle bruges til en Pannabane. Skolebestyrelsen har bevilget de sidste penge. Se billeder fra indvielsen af banen.

 

 

 

Ingen aktuelle nyheder
 • 26-05-2015
  14:15-16:30
  Skole-hjem samtaler 2.b · 2B
  1
 • 27-05-2015
  12:00-14:30
  Forældresamtaler · 6B
  1
 • 28-05-2015
  -16:30
  Samtaler · 0B
  1
 • 28-05-2015
  12:00-14:30
  Forældresamtaler 6.B · 6B
  1
 • 28-05-2015
  14:00-16:30
  samtaler · 0B
  1
 • 28-05-2015
  14:00-17:00
  Skole-hjem-samtaler · 0A
  1
 • 01-06-2015
  13:00-14:00
  Samtalegruppe · 0A · 1A · 1B · 2A · 2B · 3A · 3B · 4A · 4B · 5A · 5B · 6A · 6B · 7A · 7B · 8A · 8B · 8C · 9A · 9B
  1

Besøgstæller

106127